top of page

Lisetra Infra AS

 

Liseter Infra AS er et firma som fram til Lisetra området er ferdig utbygd, eier og drifter infrastrukturen på Lisetra. Dette omfatter veiene og vann- og avløpsnettet. Alle tomte- og hytteeierne på Lisetra som har vann og avløp fram til tomtegrensen må være med og betale for strømutgiftene for å holde vann- og avløpsnettet frostfritt. Lisetra Infra sender hvert år ut en faktura til hver enkelt av oss, basert på fjorårets utgifter. Denne innbetalingen har altså ikke noe med vår hytteeierforening å gjøre.

bottom of page