top of page

Brøyting og strøing

​Hytteeierforeningen har i flere år hatt en avtale med Roar Gillebo om brøyting og strøing.

​Hovedinnholdet i avtalen er som følger:
«Det skal brøytes så ofte at tilførselsveiene og stikkveiene til hyttene/tomtene til enhver tid er kjørbare med personbil. Snøen freses fortrinnsvis ut i terreng.»

 

Smart brøyting:

På Lisetra leverer Hyttetjenester smart brøyting. Du som eier hytte eller tomt får brukernavn og passord til selvbetjent bestilling av brøyting når du er registrert i medlemsregisteret. 

 

For eksisterende eiere:

1. Last ned Hyttetjenester fra Appstore eller Google Play. Eller benytt nettleser på telefon/PC og gå til https://hytteankomst.no/arrival.php

2. Logg inn i tjenesten med tilsendt brukernavn og passord (dette distribueres til alle første gang i slutten av oktober 2020)

3. Hytten ligger allerede lagret på din bruker. Klikk på ikonet som viser adressen til hytten.

4. Velg NY for å bestille brøyting (bestillingsfrist kl 21 dagen før ankomst)

5. Du ser oversikt over bestilt brøyting på denne siden. Du kan legge inn flere perioder, men hver periode kan maks vare 14 dager. 

Husk å slette bestilt brøyting dersom du ikke har behov for dette allikevel.

For nye eiere;
1. Kontakt styret for å bli registrert som eier i medlemsregisteret. 

2. Du får tilsendt brukernavn og passord til tjenesten.

Videobeskrivelse av pålogging på nettside: 
https://www.youtube.com/watch?v=wcn_lW46fbc&feature=youtu.be

Brøytestikker:

Alle medlemmer av hytteeierforeningen som ønsker brøyting inn til egen hytte/tomt må sette opp brøytestikker langs innkjøringen. Brøytestikkene må settes opp før første snøfall og senest 28. oktober. Gillebo vil sette opp brøytestikker på tilførselsveiene og der hvor det er fellesoppkjørsler.

Medlemmer som ikke har utestående årsavgift til hytteeierforeningen vil ikke få brøyting/strøing inn til sine hytter/tomter.

Hvordan sette opp brøytestikkene:

Brøytestikkene skal settes opp på begge sider av veien. De skal settes parvis (rett overfor hverandre) og ca. 20 cm fra ønsket brøytekant. Avstanden mellom stikkene skal være ca. 5 meter der hvor det er rett vei. Hvis det er sving på veien må det i tillegg markeres hvor svingen begynner og slutter. Faste installasjoner som pyntesteiner, vannkraner, o.l. må markeres med to brøytestikker tett inntil hverandre. Langsgående murer markeres på samme måte – to brøytestikker der hvor muren begynner og to stikker der hvor den slutter.

Assistanse til å sette opp brøytestikker:

Dersom det er noen medlemmer i hytteeierforeningen som ikke har mulighet til selv å sette opp brøytestikkene, kan Gillebo gjøre dette. For vintersesongen 2020-2021 er fremgangsmåten for bestilling følgende: Send SMS til 900 78 782 med beskjed om at du bestiller oppsett av brøytestikker, fullt navn, hyttas adresse og fakturaadresse. Frist 25. oktober. Husk å sette opp husnummerskilt på hytta hvis du ikke allerede har gjort det.

Mer om brøyting, skraping og strøing:

Gillebo vil utføre strøing og skraping ved behov. Det skal strøs når det er nødvendig for at veiene skal være gang- og kjørbare. Arbeidet utføres normalt i tidsrommet fra kl. 0700 til kl. 2200.

Det er viktig å være klar over at Gillebo ikke kan være alle steder samtidig da Lisetra er blitt et stort hytteområde. Bare i vår hytteeierforening er det omkring 160 hytter/tomter hvor det skal brøytes. Ved snøfall på 3 – 5 cm og vanlige forhold tar det 4 timer å brøyte hele feltet. Med tyngre snø tar det minst 5 timer. Gillebo vil som en hovedregel starte brøytingen når det har sluttet å snø. Ved snøfall i helgene vil Gillebo prioritere de hyttene hvor han ser at det er folk. I ukedagene hvor det hovedsakelig er håndverkere på feltet kan han ikke stå og vente hvis det står lastebiler på tomtene.

Hytteeiere som ønsker bistand/ekstra brøyting kan avtale dette direkte med Roar Gillebo. Gillebo vil da fakturere den enkelte hytteeier for jobben.

bottom of page