top of page
IMG_3434.JPG

Velkommen til hjemmesiden for Lisetra Hytteeierforening!

Her finner du bl.a. informasjon fra Hytteeierforeningen, våre vedtekter, årsmøtereferater og regnskap.

Lisetra Hytteeierforening omfatter hyttene i Sæterberget, Furtholoa, Hornsjøveien og Høghaugveien tom nr. 21. Hytteeierforeningens hovedoppgaver er å inngå avtale om brøyting og strøing av disse veiene i vinterhalvåret og veivedlikehold om sommeren. I tillegg betaler vi avgift til Øyer Turskiløyper som kjører løypenettet i Øyer-fjellet, inklusivt tilførselsløypa mellom lysløypa og Sæterberget. Vi er også høringsinstans og kontaktpunkt for Øyer kommune bl.a. når det gjelder avfallshåndtering, nye reguleringsplaner og andre utbygginger i vårt område.

bottom of page